Tillgänglighet vems ansvar?

Jag hör mycket ofta olika varianter på varför inte just jag/vi skulle vara ansvariga för att samhället blir tillgängligt väldigt ofta  Med slutsatsen att någon annan,inte helt sällan någon diffus offentlig verksamhet

Svaret är solklart(sedan 1999) då nationell handlingspan för handikapp politiken utkom

En princip som fastställdes där och fortfarande är aktuell är Ansvars och Finansieringsprincipen

Comments are Disabled