Publika lokaler

Vad är en Publik Lokal läs på Boverket

  • Är skolor Publika lokaler Både Ja och Nej de delar som är öppna för allmännheten är publik lokal hela skolan är en arbetsplats

brister/hinder som skall undanröjas.

  • mindre nivåskillnader, tunga dörrar
  • bristande kontrastmarkering
  • bristande utformning av orienterande skyltning
  • brister i ljudmiljön
  • bristande eller bländande belysning
  • brist på och bristande utformning av balansstöd
  • brister i utformning och placering av fast inredning