Allmänna platser

Vad är en Allmän Plats läs förklaring på Boverket

brister/hinder som skall undanröjas.

  • Mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning
  • bristande kontrastmarkering
  •  Brist på och bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas.
  • Bristande eller bländande belysning
  • Brist på och bristande utformning av balansstöd
  • Hinder i form av bristande utformning av parkeringsplatser
  • brister i lekplatsers utformning eller utrustning