Stoppa vindkraftsutbyggnaden. Professor Per Fahlén beskriver problem med vindkraften. 12 118 visningar•30 nov. 2020 1 006 17 DELA SPARA Svensk Webbtelevision 63 900 prenumeranter Per Fahlén är professor från Chalmers tekniska högskola. Han är också ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) och har intresserat sig för egenskaperna hos den vindkraft som just nu installeras över hela Sverige. Samtalet handlar om detta och är en uppföljning på vårt tidigare program med protestgruppen ”Nej till vindkraft på Ripfjället”. Det arbete som gruppen gjort är imponerande säger Per. Påtagligt är att de privatpersoner som drabbas blir så mycket mer kunniga i sakfrågan, mer än de politiker och tjänstemän som handlägger dessa ärenden. Att politiker och tjänstemän vägrar att diskutera frågan med de drabbade, vilket framkom i programmet om Ripfjället, det verkar vara något som sker i hela landet. Klimatet kräver att vi ska ställa om. Men om vi ska göra det, varför ska vi ställa om till något som är sämre än det vi redan har? Om man nu anser att vi ska minska koldioxidutsläppen så är vindkraften så mycket sämre än vad kärnkraften är, menar Per Fahlen. Den orsakar, baserat på Vattenfalls egna beräkningar uppemot sex gånger så höga koldioxidutsläpp som kärnkraften, om man tittar på effekterna i hela elsystemet. Dessutom ger vindkraft dålig systemeffektivitet. Tittar man på hur mycket energi man får tillbaka, ger vindkraft fyra gånger mer än vad som gått åt för att bygga den medan kärnkraft ger tillbaka 75 gånger mer. Förnybart är också något som är aktuellt, men tvärtemot vad många tror, kräver vindkraft mer av icke förnybart material än vad kärnkraft gör. Man måste dessutom komplettera vindkraften med annan typ av reservkraft som kostar energi att bygga och driva. Om man summerar allt så är vindkraft inte förnybart, inte hållbart och inte klimatsmart i jämförelse med kärnkraft. Varför man då driver detta är oklart. Det är en politisk värdering, inte ett tekniskt funktionellt motiverat beslut. Man kan misstänka att det grundas i motstånd mot kärnkraft. Man är på väg att ställa om hela Sveriges elkraft utan någon form av saklig analys. Jag skickade synpunkter till samtliga ledamöter i energikommissionen när den var nybildad, men fick inte svar från någon, säger Per. Jan Björklund sade att havsbaserad vindkraft inte behöver betala anslutningskostnaderna. Den meningen kostade etthundrafemtio miljarder. Nu har man ju ökat på önskemålen ytterligare. En utredning som gjordes landande i att skulle man bygga systemet förnybart så skulle det kosta ungefär ettusensexhundra miljarder. Då kan man konstatera att det förmodligen är en underskattad siffra eftersom stora projekt oftast blir dyrare än kalkylerat. Hur är det tänkt att man ska komplettera vindkraften, vindstilla dagar? I stor utsträckning sker detta med gasturbiner som alltså drivs med fossilt bränsle. Man har satt igång allt utan att ha det klart för sig. Ökningen av elkostnaderna beror på hur mycket man måste ersätta, men det blir avsevärt högre kostnader. Förutom högre kostnader får vi ökade koldioxidutsläpp. Alla myndigheter har som direktiv att de ska underlätta för vindkraft, och då har man också undantagit vindkraft från ett antal lagar och regler. Det var till exempel ett vindkraftverk som rasade nyligen, och i den typen av frågor gäller EU,s maskindirektiv. Där har man tagit bort säkerhetskraven för vindkraft när det gäller risk för tredje man, trots att vindkraften innebär stor risk för de boende, iskast kan ske vintertid, det har hänt att rotorblad har lossnat. Exploatörerna levererar själva underlag vad gäller påverkan på djur och natur via egna konsulter. När brister påtalas hänvisas till bristande erfarenhet och man vill att det ska forskas om detta, men under tiden byggs ju tusentals vindkraftverk. Många gånger hoppar man över lagstadgade besiktningar, vindkraftverken kan vara i drift i år utan att något ses över. Sammanfattnings vill jag beskriva det som planlöst, lönlöst och laglöst säger Per. Exploatören är skyldig att lämna in en MKB (miljökonsekvensbeskrivning), men egna beräknade uppgifter, rimligheten ifrågasätts inte. Om någon senare påtalar brister så är det i praktiken svårt att få igenom förändringar. Ett stort problem med vindkraften är att den ökar kostnaderna för andra energislag. De får minska sin produktion då vindkraften producerar som mest, det är hela tiden vindkraften som ska ha företräde, vilket ger mindre intäkter till vattenkraft och kärnkraft. Hela vattenkraftens framtid sätts därmed på spel. Både för ekonomin och miljöns skull kan man hoppas på att de partier som är emot detta, gör en gemensam sak och sätter stopp. Väldigt många människor får sin livsmiljö ödelagd och upplever att de blir överkörda av myndigheterna. Domstolarna tar också politiska hänsyn i frågan, vilket strider mot grundlagen. Det är riktigt allvarligt. ————– Stöd Swebbtv: Swish 123 535 86 92 Bankgiro 147-0558 Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86 Hemsida:https://www.swebbtv.seswebbtv.se Anmälan nyhetsbrev:Nyhetsbrev – SwebbTV Qred AB Annons qred.com Kommer härnäst AUTOMATISK UPPSPELNING 2:01:10 SPELAS NU #Uppesittarkväll 24 november E

Länk