Personlig Assistans

Rätt till personlig assistans enl. (prop. 1992/93:159)

har personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp med,

Grundläggande behov,(1994)

 • Personlig hygien,
 • Måltider,(intaga maten)
 • Att klä av och på sig,
 • Att kommunicera med andra
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen.

Insatsen personlig assistans är,

 • Ett personligt utformat stöd till personer som har stora och varaktiga funktionshinder
 • Ett personligt stöd som knyts till individen och finns tillgängligt i olika verksamheter
 • och under olika tider på dygnet.
 • Stödet ska ge ökade möjligheter till ett självständigt liv och möjlighet att som andra kunna studera, delta i fritidsverksamheter, bo själv m.m.
 • Den personliga assistenten ska i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed trygghet för användaren och hans eller hennes närstående.
 • Stödet skall ges av ett Begränsat antal personer som är knutna till den enskilde och inte till någon viss verksamhet.
 • Dessutom ska den enskilde ha ett mycket stort inflytande över vem som anställs som assistent.
 • Han eller hon ska också kunna påverka när och hur hjälpen ska ges, dvs. kunna bestämma över sin livssituation.